Časy schůzek už jsou domluveny!

16.09.2013 11:08

Nakonec vyšlo najevo, že nejlepší možná varianta schůzek je tato:

 - světlušky (ty mladší) se budou scházet ve čtvrtek, a to od 16.00 do 17.30, jejich rádkyně je Maurie (tel.: 605 038 612)

 - skautky (ty starší) se budou scházet ve středu od 16.30 do 18.00, jejich rádkyně jsou Gyth (tel.: 605 716 257) a Timsy (tel.: 602 978 995)

POZOR - letos se ruší oddílové schůzky! Zkrátka celý měsíc budou mít světlušky své schůzky ve čtvrtek a skautky ve středy, v ty časy, které jsou výše napsané. Je to z toho důvodu, že žádná světluška by neměla čas jindy, než ve čtvrtek, a skoro žádná skautka zas jindy, než ve středu. Bohužel to nešlo jinak zorganizovat.

 

Zdraví vedení Berušek:-)

 

—————

Zpět