NOVÉ A AKTUÁLNÍ STRÁNKY NA https://23oddilbrno.skauting.cz/ !!!!!!! 

Co jsou schůzky?
 
Jednou týdně se každá naše dužinka sejde v klubovně. Tomu se ve skautingu říká schůzka. 
 
Kdy a kde schůzkůzky probíhají? 
 
Družinka Lišek se schází jednou týdně v klubovně na Jabloňové 11.
Co se na schůzkách děje?
 
Na našich schůzkách se dělá několik různorodých činností. Může to být rukodělná činnost, hraní her jen tak pro zábavu, sport nebo dozvídání se nových věcí zábavnou formou. Děti se tu mohou naučit vázat uzly, ošetřit zranění, rozšifrovat vzkaz nebo poznat stromy a zvířata. 
 
K čemu to dětem je?
 
Znalosti, které se dozvěděli na schůzkách potom využijí na výletech, výpravách a táboře, jak při programech, tak i pro "přežití" (vaření na ohni, stavění postele atd). Rozhodně to ale není vše. Děti se přitom baví a rády se dozví něco, co jen tak někdo neumí. Neučí se jen věci, které se jim hodí jen na výletech, učí se také týmové spolupráci, komunikaci a tím si vybudují pevné přátelství se svými vrstevníky. 
 
Co to přinese to rodičům? 
 
Výhodou pro rodiče může být to, že se jejich dítě naučí samostatnosti, komunikaci a zodpovědnosti. Rodičům jistě také pomůže, když si pro dítě nemusí shánět hlídání o prázdninách (během roku). Navíc se jejich ratolesti podívají na spoustu míst, budou mít skvělé, dobrodr: ve škole Letokruvají spousty věrných kamarádů. Rodiče se také mohou některých vybraných akcí zúčastnit a poznat v praxi, jak to v oddíle funguje.